Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projektové vyučování

 

DEN ZEMĚ – 2.A, 2.B

 

V úterý 22. dubna 2008 - 3. a 4. vyučovací hodinu

 

     V úterý proběhne ve dvou posledních vyučovacích hodinách ve druhých třídách projektové vyučování zaměřené na ekologii a třídění odpadů a upevnění spolupráce mezi oběma třídami.

 

     V první hodině proběhne beseda s dětmi na téma Země, její potřeby a ochrana životního prostředí. Děti se seznámí s tříděním odpadů, s kontejnery na tříděný odpad a jejich barevným rozlišením a vysvětlení pojmu recyklace. V rámci tohoto projektu uskutečníme úklid odpadků v zahradě na Palackého.

 

     Ve druhé části se děti pokusí ve skupinkách postavit z nasbíraných víček od PET lahví, které jsou recyklovatelným odpadem, pyramidy. Tato soutěž bude probíhat v prostoru chodby ve školičce a bude spočívat v postavení co nejvyšší stavby a spočítání víček.

 

     Závěrem si děti umístí na chodbě pytle na tříděný odpad – papír, plech, sklo a plasty.

Tak se prakticky budou učit třídit svůj odpad do rozlišených sběrných pytlů.

 

     Pomůcky: víčka od PET lahví, velké papíry (podložky pod vytvářené výtvory z víček)
                      pytle na tříděný odpad

     Mezipředmětové vztahy : prvouka, praktické činnosti, matematika